Wat verandert er in huis?

In huis verandert er weinig. Uit de huisscans blijkt dat ruim 80% van de woningen weinig aanpassingen nodig hebben. De grootste verandering is dat de cv-ketel wordt vervangen en u gaat elektrisch koken.

Huurders

>> Belangrijk: Ook huurders van de woningcorporaties kunnen nu al klant worden <<

 

Particuliere verhuur

Wanneer een woning in particulier bezit is maar de woning als hoofdverblijf wordt verhuurd aan een huurder, kunnen huurder en verhuurder in onderlinge overeenstemming de overstap maken naar Warm Heeg. De verhuurder van de woning regelt de aansluiting op het warmtenet. De huurder sluit een overeenkomst af voor de levering van warmte. Ook de verhuurder sluit een overeenkomst voor levering van warmte af voor het geval dat de woning tijdelijk leeg komt te staan. 

 

Huurders van Elkien

Woningcorporatie Elkien is al langere tijd bezig om haar woningen te verduurzamen. Zij vindt de ontwikkelingen binnen Warm Heeg dan ook positief en gunt haar huurders graag de voordelen hiervan.

 

Vaste kosten voor verwarming

De gasprijs is in de afgelopen tijd fors gestegen en de toekomst is onzeker. Belangrijkste voordeel zal zijn dat huurders weten waar ze aan toe zijn met de kosten voor verwarming. De tarieven die gaan gelden voor huurders van Elkien staan in de tarieventabel van Warm Heeg. Het is goed om te weten dat aansluiten op een warmtenet zorgt voor duurzame energie en een beter milieu.

 

Akkoord van de huurders nodig

De huurders hebben een belangrijke stem in het wel of niet aansluiten op het warmtenet van Warm Heeg. Wilt u weten onder welke voorwaarden woningcorporatie Elkien uw woning zal aansluiten, neem dan contact op met Henk Heikema van der Kloet.

 

Informatiebijeenkomsten

In de campagneperiode vraagt Elkien aan al hun huurders schriftelijk of zij instemmen met de overstap naar Warm Heeg. Dat doen ze in goed overleg met de bewonersraad. De bewoners hebben van hun corporatie van tevoren een brief gekregen met informatie hierover en worden uitgenodigd voor extra informatiebijeenkomsten zodat iedereen zich goed kan laten informeren. 

Na afloop van de campagneperiode op 1 juli maakt Elkien samen met de Bewonersraad de balans op en neemt een besluit over aansluiting. De corporatie informeert haar huurders over dit besluit.

 

Elektrisch koken

Wanneer de overstap naar Warm Heeg definitief doorgaat, betekent dit dat deelnemende huurders alleen nog maar op elektriciteit kunnen koken. Gas wordt dan afgesloten. Elkien zorgt er dan voor dat in de loop van 2024 en 2025 de woningen geschikt gemaakt worden voor aansluiting van een elektrisch kooktoestel. Elkien faciliteert dit door het beschikbaar stellen van een inductiekookplaat ter waarde van €600,- (inclusief BTW).

 

Geen huurverhoging

Het aansluiten van de huurwoning op het warmtenet heeft geen gevolgen voor de hoogte van de huur en werkt niet door in de jaarlijkse huurverhoging.

 

Meer informatie 

henk.heikema@elkien.nl

 

 

Huurders van WoonFriesland

 

Ook huurders van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland kunnen klant worden van Warm Heeg. 

WoonFriesland zal de bewoners van die elf woningen daarover, in samenspraak met Warm Heeg, rechtstreeks en persoonlijk benaderen.