Wat kost overstappen?

Bij Warm Heeg betaalt u maandelijk een bedrag voor de warmte die u afneemt, net als bij uw energieleverancier voor gas. Er kunnen eenmalig kosten zijn voor de aanpassingen in huis, zoals voor elektrisch koken. Daarnaast zijn er de eenmalige aansluitkosten.

Die zijn voor de meeste woningeigenaren (eerste huis) kostenneutraal als u nu overstapt. Voor hulp bij berekenen maandbedrag, subsidie-advies en technisch advies voor aanpassingen in huis is er de overstapservice van Warm Heeg.

Ja ik stap over

Dossier jild

Op deze pagina leest u alles wat u moet weten over tarieven, maandbedragen en het reglement.

Lees meer
Hoe berekent Warm Heeg de tarieven?

Hoe berekent Warm Heeg de tarieven?

Net als bij gas en elektriciteit hanteert Warm Heeg variabele en vaste tarieven. Het variabele tarief stellen we zo laag mogelijk vast, maar precies hoog genoeg om als gezond bedrijf aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Voor de andere (vaste) tarieven volgen we de maximale tarieven die ACM jaarlijks vast stelt op basis van de gemiddelde gastarieven in Nederland. Daarop geven we jaarlijks een korting van € 150,- voor vaste bewoners en € 30,- voor bewoners in een tweede woning. 

 

De laatste jaren verandert er veel in energieland. De prijzen voor gas en elektriciteit zijn flink gestegen en daardoor de prijs van warmte ook. Naast de energie die wij halen uit het Hegermeer, is er namelijk veel elektriciteit en – helaas nog steeds – een beetje aardgas nodig om warmte op te wekken. Bij warmtebedrijf Warm Heeg gebruiken we maximaal 20% gas. We onderzoeken de mogelijkheden zelf de elektriciteit duurzaam op te wekken en waterstof te gebruiken in plaats van aardgas.

Korting op de eenmalige aansluitkosten

Korting op de eenmalige aansluitkosten

De aansluiting op het warmtenet is kostenloos voor veel vaste bewoners die nu klant worden. Hoe zit dat?

 

Warm Heeg gaat overstappen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Als u nu klant wordt, krijgt u van warmtebedrijf Warm Heeg een korting van € 1.000,00. Voor het bedrag dat overblijft, € 3.775,00, kunt u ISDE-subsidie (actueel subsidiebedrag in 2024) krijgen als u huiseigenaar bent, volledig van het gas af gaat en als de woning uw hoofdwoning is. De aansluiting op het warmtenet is daarmee nog steeds kostenloos!

 

Let op: dit geldt dus niet voor tweede huizen en verhuurders. 

Deze ontvangen alleen €1.000,00 korting bij vroegtijdige inschrijving. 

 

Huurders betalen geen eenmalige aansluitkosten.

Als het warmtebedrijf in de eerste vijf jaar minder kosten maakt dan begroot, krijgen de eerste klanten geld terug

Van wie is het warmtenet?

Van wie is het warmtenet?

Het warmtenet in Heeg is een warmtenet van, door én voor de huidige en toekomstige bewoners van Heeg. Het wordt aangelegd en geëxploiteerd door ons warmtebedrijf Warm Heeg BV. 

 

Warmtebedrijf Warm Heeg BV is een samenwerking van vier partijen: 

  • Coöperatie Warm Heeg
  • Stichting Warm Heeg
  • Gemeente Súdwest-Fryslân 
  • Kelvin BV (beoogd warmteleverancier)

 

De coöperatie Warm Heeg, stichting Warm Heeg en gemeente Súdwest-Fryslân beslissen samen over Warm Heeg BV. Als lid van de coöperatie heeft u invloed op belangrijke besluiten van het warmtebedrijf.

Warm Heeg BV wordt eigenaar van het warmtenet. 

Voor de warmtelevering werkt Warm Heeg BV samen met Kelvin BV, die daarvoor de benodigde vergunningen heeft. 

Coöperatie Warm Heeg U.A.

Iedereen die klant wordt van warmtebedrijf Warm Heeg B.V. wordt gratis lid van Coöperatie Warm Heeg U.A.. Leden hebben invloed op belangrijke beslissingen van het warmtebedrijf, bijvoorbeeld op het prijs- en investeringsbeleid.

 

Lees meer

Met elkaar, voor elkaar en betaalbaar

Al voor meer dan tweehonderd Hegemer huishoudens maakten ze een gratis energieadvies. Rob van Roessel en Sjoerd Ypma bezoeken voor Warm Heeg de Hegemers thuis om de specifieke situatie van ieder huis te bekijken en daarop een isolatie-advies toe te snijden. De grootste misvatting die ze weg kunnen nemen: dat het veel geld kost om mee te kunnen doen. Maar ook de vragen ‘Wat houdt Warm Heeg in en wat houdt het voor mij in?” komen meestal vlot aan de orde. 

 

“Dat het een project van Heeg en door Heeg is, spreekt eigenlijk iedereen erg aan”, zegt Rob van Roessel. “Dat we straks eigen baas zijn – dat is voor mijzelf het belangrijkste, maar dat is ook wat de jongeren die ik spreek erg motiveert om mee te doen.” Sjoerd Ypma kan dat bevestigen: “Onafhankelijk zijn van de markt, van de energiemaatschappijen en van de regering, dat is voor veel mensen de grootste drijfveer. Natuurlijk naast het financiële voordeel dat we verwachten.”

 

Bij een huisbezoek wordt een inventarisatie gemaakt van de woning en gekeken naar de isolatiewaarde en mogelijke aanpassingen. 

Kortingen en subsidies

Klant worden met € 1.000,00 aansluitkorting kan dus nog steeds. Daarnaast zijn er de ISDE- en de SAH-subsidies voor woningeigenaren.

Huurders betalen geen eenmalige aansluitkosten.

Lees meer