Wat is een warmtenet?

Het warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Met dat warme water worden de huizen en het kraanwater verwarmd. Het warmtenet bestaat uit vier onderdelen: 

  • het waarmtehús
  • de warmte-opslag
  • het leidingnetwerk
  • de aansluitleiding
Waarmtehús & warmte-opslag

Waarmtehús & warmte-opslag

Waarmtehús

Het waarmtehús is het beginpunt van het warmtenet. Hier wordt de warmte uit het oppervlaktewater gehaald om het water in het warmtenet op temperatuur te brengen. De opweklocatie van het warmtenet komt op de voorkeurslocatie van het dorp, naast de milieustraat op de gemeentewerf aan De Draei. 

 

Warmte-opslag 

In de zomer gebruiken we de warmte uit het Hegermeer direct voor het warmtenet. Warmte die we niet direct kunnen gebruiken, wordt opgeslagen onder de grond op zo’n 150 meter diep, tussen twee grondlagen.

In de winter gebruiken we deze warmte om de huizen te verwarmen. Zo komt ook de gemiddelde temperatuur van de ondergrondse opslag weer in balans.

Leidingen

Leidingen

Leidingnetwerk

Door een netwerk van leidingen onder de straat stroomt het verwarmde water langs alle huizen. In de zomer is het water 60°C, omdat dan de verwarming niet aan hoeft en je alleen warm kraanwater nodig hebt. 

 

In de winter is 70°C voldoende om alle woningen te verwarmen. Bij strenge vorst kunnen we de temperatuur van het water verhogen naar maximaal 85°C. 

 

Aansluitleiding

Vanaf het leidingnetwerk onder de straat loopt een leiding naar je huis en vervolgens naar de afleverset in huis die net als de cv de radiatoren en het tapwater verwarmt. Als het huis voldoende geïsoleerd is, zijn geen aanpassingen nodig aan de radiatoren.

En de mar?

En de mar?

Als het water in het Hegemer Mar warm genoeg is (april-oktober) oogsten we de warmte. Het water koelt daardoor een paar graden af en stroomt op een andere plek weer terug in het meer. Samen met het Wetterskip houden we in de gaten of dat geen negatieve gevolgen heeft voor de vissen en planten in het meer.

 

En als het Elfsteden-koud is?

Als het een paar dagen heel koud is, zorgt een extra verwarmingsinstallatie in het waarmtehús ervoor dat er voldoende warmte wordt gemaakt. Die installatie is ook de back-up bij storingen. Zo blijven onze huizen ook op hele koude dagen zonder zorgen comfortabel warm.

"Mei inoar duorret langer, mar dan steane wy wol sterker”

Welke wijken worden aangesloten?

Welke wijken worden aangesloten?

Hiernaast kunt u zien welke wijken aangesloten gaan worden.

 

Buitengebied

Het buitengebied en het bedrijventerrein worden niet aangesloten op het warmtenet. Voor bewoners is er wel ondersteuning en advies voor aanpassingen in huis. Het buitengebied ontvangt hierover aparte informatie.

Mei syn allen fan it gas ôf

Interview met Idske Koopmans

“At wy it mei inoar dogge, kinne wy as doarp op inoar pasje, want dat moat echt. It is sa belangryk dat elkenien meidwaan kin. De kloof tusken earm en ryk wurdt hieltiid grutter troch de enerzjykrisis. Minsken dy’t isolaazje en sinnepanielen betelje kinne, sitte der lekker by. En oaren sitte yn kâlde huzen, de kachel leech fanwege de rekken, mei damp en skimmel op de muorren, en reitsje sa yn in sirkel omdel. It is in geweldige kâns om elkenien mei te nimmen en bygelyks ek de hierders meiprofitearje te litten. As kollektyf Warm Heeg kinne wy echt in slach meitsje, mar allinnich at wy sjen litte dat wy dit allegear wolle en manmachtich oanheakje. Ek it komfort dat Warm Heeg bringt moat earlik ferdield wurde.”

 

“Ik sjoch in geweldige kâns om it sa ek foar allegear mooglik te meitsjen. Want dat is wol in must: dat wy each hâlde foar wa’t de enerzjytransysje drege matearje is. It is net allinne finansjeel dreech, mar ek ast sjochtst wêr ast dy allegear yn ferdjipje moast om in kar te meitsjen, it is gewoan yngewikkeld. No wit ik dat de ploech fan Warm Heeg him der sa yn hat ferdjippe, dêr wol ik op fertrouwe — dat it kin, mei syn allen, fan it gas ôf.”

 

 

Lees het hele interview met Idske in de brochure

 

Eigen warmtepomp of meedoen met Warm Heeg?

Het lijkt heel logisch, zelf een warmtepomp kopen als je de investering kunt betalen. Overstappen kan op eigen tempo, alles blijft in eigen hand en de warmtepomp is een apparaat van eigen keus. Toch zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden.

Lees meer

Wat merkt u van de aanleg van het warmtenet?

Tussen 2024-2026 wordt steeds op verschillende plekken in het dorp tijdelijk de straat opengebroken voor de aanleg van het ondergrondse leidingnetwerk. 

Lees meer

Aquathermie in de praktijk

Op een aantal plekken in Nederland zijn initiatieven bezig, net als Warm Heeg, om zelf een collectieve warmtevoorziening te organiseren.

Lees meer