December is voor Warm Heeg een belangrijke maand

December is voor Warm Heeg een belangrijke maand

De afgelopen tijd zijn er belangrijke stappen genomen om de financiering van Warm Heeg rond te krijgen. In november hebben Burgemeester en Wethouders besloten garant te staan voor Warm Heeg zodat wij goedkope leningen kunnen afsluiten. Dat maakt dat we de tarieven zo laag mogelijk kunnen houden. Het is nu aan de gemeenteraad van gemeente Súdwest-Fryslân om hiermee in te stemmen.

Als de gemeenteraad op 21 december positief besluit nemen we met z’n allen een grote stap. Het begin van de winter kan dan niet warmer beginnen.

December is voor Warm Heeg niet alleen belangrijk vanwege de gemeentelijke besluiten. Het is ook de maand waarin de definitieve ontwerpen worden opgeleverd van de complete warmtevoorziening. De plannen en kostenberekeningen worden daarmee weer een flink stuk concreter.

Verder hebben we onlangs de marktpartijen geselecteerd die, bij een Go, de warmtecentrale en het distributienet gaan aanleggen en beheren. We konden in beide gevallen kiezen uit meerdere ervaren en deskundige partijen. De geselecteerde partijen zijn zeer gemotiveerd om met Warm Heeg aan de slag te gaan. We kijken uit naar de samenwerking!