Overweldigende steun voor Warm Heeg!

Overweldigende steun voor Warm Heeg!

Op de valreep van 2023, op 21 december, stemde de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân met een enorme meerderheid voor garantstelling voor Warm Heeg. Om goedkoper geld te lenen bij de bank, hebben we deze garantstelling nodig. Hierdoor kunnen de tarieven voor Heeg namelijk zo laag mogelijk worden houden.

In de maand december zijn ook de definitieve ontwerpen opgeleverd van de complete warmtevoorziening. De plannen en kostenberekeningen worden daarmee weer een flink stuk concreter. In de zomer van 2024 worden de financiële plannen definitief vastgesteld.

Verder hebben we onlangs de marktpartijen geselecteerd die, bij een definitieve 'Go', de warmtecentrale en het distributienet gaan aanleggen en beheren. De geselecteerde partijen zijn zeer gemotiveerd om met Warm Heeg aan de slag te gaan. We kijken uit naar de samenwerking en gaan vol vertrouwen de winter in!