Wat is een warmtenet?

Het warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Met dat warme water worden de huizen en het kraanwater verwarmd. Het warmtenet bestaat uit vier onderdelen: 

  • het waarmtehús
  • de warmte-opslag
  • het leidingnetwerk
  • de aansluitleiding

Aquathermie in de praktijk

Op een aantal plekken in Nederland zijn initiatieven bezig, net als Warm Heeg, om zelf een collectieve warmtevoorziening te organiseren. Het idee van zeggenschap van bewoners over een warmtenet is in Denemarken heel gebruikelijk. 

Om van het aardgas af te komen heeft Nederland een grote inhaalslag te maken. Dat kan individueel maar ook collectief, 

in de vorm van een warmtenet. Tot een kwart van alle gebouwen zal de komende jaren worden aangesloten op een warmtenet. Dat is maatschappelijk gezien niet alleen een duurzame oplossing maar in veel gevallen ook een redelijk goedkope oplossing in vergelijking tot de verduurzaming van alle individuele woningen.

In het buitenland zijn warmtenetten veel gebruikelijker, ook in kleinere kernen. Bijvoorbeeld in Denemarken. Daar is twee derde van de gebouwen aangesloten op een warmtenet. Dat warmtenet is vaak in handen van de bewoners zelf, in de vorm van een coöperatie. 

Leren van de Denen

Warm Heeg heeft goed gekeken naar Deense voorbeelden en in dit aanbod zijn die vertaald voor de bewoners van Heeg. Zeggenschap bij de burgers, warmte leveren tegen kostprijs — het zijn precies díe Deense lessen die in Heeg goed gebruikt kunnen worden.