Veelgestelde vragen - Het warmtenet:
1. Hoe werkt het warmtenet?

Meer informatie hierover vindt u op onze website.

2. Welke temperatuur heeft het water dat door het ondergrondse leidingnetwerk stroomt?

Het water heeft een temperatuur tussen de 60°C en 70°C. In de zomer is het water 60°C, omdat dan de verwarming niet aan hoeft. In de winter is 70°C voldoende om woningen te verwarmen. Alleen bij strenge vorst wordt het met 70°C niet meer aangenaam warm in huis en verhogen we de temperatuur van het water naar maximaal 85°C. En nog even voor de goede orde: het water dat straks door de leidingen stroomt is géén water uit het Hegermeer.

3. Wat merk ik van de aanleg van het warmtenet?

Tussen 2024-2026 wordt het ondergrondse leidingnetwerk aangelegd. Daarvoor wordt de straat opengebroken. We graven een sleuf om een leiding vanaf het leidingnetwerk naar de gevel van uw huis aan te brengen.

We maken de grond weer netjes dicht en leggen eventuele bestrating terug. Op de dag dat uw woning op het warmtenet wordt aangesloten en u voor het eerst warmte krijgt geleverd, wordt de cv-ketel vervangen door de afleverset. De afleverset wordt met een buis verbonden met de leiding onder de grond of met de stijgleiding (naar 1 hoog als u daar de afleverset geplaatst wenst) Dit is één dag werk. We sluiten uw woning in de (na)zomer van 2026 aan, als de verwarming nog niet aan staat. U zit dus niet in de kou op de dag dat u overgaat op warmte. U heeft die dag alleen geen warm water.

4. Wanneer wordt het warmtenet aangelegd?

Tussen het najaar van 2024 en de zomer van 2026 worden voorbereidingen getroffen en het ondergrondse leidingnetwerk onder de straat aangelegd. In de (na)zomer van 2026 worden de eerste woningen op het leidingnetwerk aangesloten.

5. Welke wijken kunnen meedoen?

Op onderstaand plaatje is te zien welke wijken mee kunnen doen.

Het buitengebied en het (grootste deel van het) industrieterrein kunnen niet worden aangesloten op het warmtenet. Warm Heeg kan voor deze woningen wel mee denken met individuele oplossingen.

6. Wie betaalt de aanleg van het warmtenet?

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft van de rijksoverheid een bijdrage gekregen voor het aardgasvrij maken van Heeg. Deze bijdrage heet de PAW-bijdrage (Programma Aardgasvrije Wijken). Daarnaast heeft Warm Heeg nog een NWN subsidie (Nieuwe Warmte NU) van de overheid gekregen. De totale subsidie bedraagt dan € 9,5 miljoen. Dat is veel geld, maar helaas nog niet genoeg om het warmtenet aan te leggen. Voor het bedrag dat dan nog overblijft, sluit warmtebedrijf Warm Heeg een lening af.

7. Is er ervaring met warmtenetten?

Ja, in Nederland zijn al minstens 350.000 woningen aangesloten op een warmtenet. In de meeste gevallen gaat het om nieuwbouwwijken maar ook steeds meer oudere stadswijken worden aangesloten. Ook is er veel informatie beschikbaar over de vele warmtenetten in Denemarken. Bijna 70% van de dorpen in Denemarken heeft een vorm van een warmtenet.

De bronnen van deze warmtenetten zijn divers, bijvoorbeeld bedrijfswarmte of vergisting. De Denen zijn er blij mee: het is goedkoper en juist door de lokale schaal ook heel betrouwbaar.

Veelgestelde vragen - Slimme meter
8. Wat is een slimme meter?

De afleverset is voorzien van een slimme meter. Dat is een apparaat waarmee we het verbruik op afstand uitlezen. U hoeft dus niet meer één keer per jaar zelf de meterstand door te geven.

9. Hoe weet ik zeker dat de gegevens die warmtebedrijf Warm Heeg op afstand uitleest veilig worden opgeslagen?

We houden ons aan de regels die staan vermeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Op die manier voorkomen we dat gegevens in handen van derden komen, zonder dat daar toestemming voor is gegeven.

10. Wat doet warmtebedrijf Warm Heeg met de gegevens?

We gebruiken de gegevens om één keer per jaar een afrekening te sturen. Op basis van het werkelijke verbruik rekenen we uit welk bedrag u terugkrijgt of moet bijbetalen. Daarnaast gebruiken we de gegevens om lekkages of andere storingen te signaleren en het systeem te optimaliseren.

Veelgestelde vragen - Subsidies:
11. Wat is de ISDE-subsidie?

Voor de verduurzaming van woningen stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de ISDE-subsidie beschikbaar. ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing. De ISDE-subsidie is alleen beschikbaar voor (eerste) woningeigenaren die helemaal gasloos worden.

In 2024 bedraagt de ISDE-subsidie voor de overstap op een warmtenet € 3.775,-. Warmtebedrijf Warm Heeg kan u of uw VvE helpen bij het aanvragen van de subsidie. Alle voorwaarden vindt u op de site van RVO of via onze eigen website.

12. Wat is de SAH-subsidie?

Voor de verduurzaming van huurwoningen stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de SAH-subsidie beschikbaar. SAH staat voor Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen. Tot 31 december 2024 is er een subsidieregeling voor verhuurders en gemengde Vve’s die max. 30 tot 40 % van de kosten vergoedt tot maximaal €5000,- Of de regeling verlengd wordt of opgevolgd door een andere regeling is nog onduidelijk.

Alle voorwaarden vindt u op deze website of via onze eigen site

13. Ik woon in een eigen woning, als onderdeel van een VVE. Welke subsidie vraag ik aan?

Als uw woning deel uitmaakt van een VvE waarin geen woningen worden verhuurd, dan vraagt u zelf de ISDE-subsidie aan.

Worden er in de VvE wel woningen verhuurd, dan vraagt de VvE de (eventuele) SAH-subsidie aan voor alle appartementen binnen de VvE die overstappen op het warmtenet. Warmtebedrijf Warm Heeg kan u of uw VvE helpen bij het aanvragen van de subsidie.

Veelgestelde vragen - Afleverset:
14. Hoe ziet de afleverset eruit?

Op de website en in de brochure ziet u een afbeelding van een afleverset. Welke afleverset precies zal worden gekozen voor het warmtenet en welke exacte afmetingen beschikbaar zijn is op dit moment (mei 2023) nog niet bekend. De maat van een afleverset is ongeveer hetzelfde als van een CV ketel. In het Warm Heeg kantoor in de Harinxmastraat 46 hangt een demonstratiemodel van een afleverset.

15. Waar komt de afleverset?

De afleverset komt op de plek waar nu uw cv-ketel hangt.

16. Kan de afleverset op een andere plek geplaatst worden dan op de plek van mijn cv-ketel?

Ja, dat kan. U moet dan wel op eigen kosten een nieuwe aansluitplek voor de afleverset laten maken. In artikel 6 de algemeen technische aansluitvoorwaarden is te lezen aan welke voorwaarden deze aansluitplek moet voldoen en met welke extra kosten u rekening moet houden. Zie de tarieven op het tarievenblad van 2024.

17. Welke CW-klasse heeft de afleverset?

De CW-klasse geeft aan hoeveel warm water er tegelijk geleverd kan worden. Hoe hoger het CW-getal (CW4 of CW5 bijvoorbeeld), hoe meer warm water tegelijk de cv-ketel kan produceren.

CW4 levert per minuut ongeveer acht liter water van 60 graden (voor de keuken). En ongeveer 13 liter water van 40 graden (voor de badkamer). Warm Heeg levert standaard een afleverset met CW klasse 4 of een klasse die gelijkwaardig is aan de CW-klasse van de oude cv-ketel. Tegen bijbetaling kunt u ook kiezen voor een hogere CW-klasse.

Huurders van Elkien krijgen dezelfde CW-klasse als de huidige cv-ketel, passend bij de afmetingen van de woning. Dat is in veel gevallen CW3 en in een aantal gevallen CW4.

Op de website van de Consumentenbond vindt u een overzicht van de CW-klassen, de hoeveelheid warm water die elke klasse levert en hoeveel douches en kranen u tegelijkertijd kunt aanzetten.

18. Wat gebeurt er met mijn thermostaat?

Heeft u nu een thermostaat met een draairing, dan krijgt u van ons een Honeywell Chronotherm-klokthermostaat. Heeft u nu een klokthermostaat die luxer is dan de Honeywell Chronotherm-klokthermostaat, dan kunt u deze alleen blijven gebruiken als hij kan samenwerken met de afleverset.

19. Wanneer moet ik beslissen waar mijn afleverset komt?

Op het klantportaal waar u klant wordt vragen we u om in te vullen waar de afleverset komt. U kunt de plek van de afleverset later nog wijzigen.

20. Wat moet ik doen als mijn cv-ketel vervangen moet worden voordat het warmtenet er ligt?

Het is mogelijk om tijdelijk een cv-ketel te huren via energiewacht, overleg hierover met uw installateur.

Veelgestelde vragen - Warmtebedrijf en coöperatie:
21. Van wie is het warmtenet?

Het warmtenet in Heeg is een warmtenet van, door én voor de huidige en toekomstige bewoners van Heeg. Het wordt aangelegd en geëxploiteerd door ons warmtebedrijf Warm Heeg BV.

Warmtebedrijf Warm Heeg BV is een samenwerking van vier partijen:

  • Coöperatie Warm Heeg;
  • Stichting Warm Heeg;
  • Gemeente Súdwest-Fryslân;
  • Kelvin BV (beoogd warmteleverancier).

De coöperatie Warm Heeg, stichting Warm Heeg en gemeente Súdwest-Fryslân beslissen samen over Warm Heeg BV. Als lid van de coöperatie heeft u invloed op belangrijke besluiten van het warmtebedrijf.

Warm Heeg BV wordt eigenaar van het warmtenet. Voor de warmtelevering werkt Warm Heeg BV samen met Kelvin BV, die daarvoor de benodigde vergunningen heeft.

22. Als ik klant word van het warmtebedrijf, ben ik dan ook lid van coöperatie Warm Heeg?

Klanten van warmtebedrijf Warm Heeg – dat wil zeggen, wie een leveringsovereenkomst voor warmte afsluit – wordt automatisch lid van coöperatie Warm Heeg. Het lidmaatschap van coöperatie Warm Heeg is gratis. Leden van de coöperatie kunnen meepraten en meebeslissen over zaken die met het warmtenet te maken hebben.

23. Kan ik overstappen naar een andere warmteleverancier?

Nee dit kan niet. Warmtenetten zijn in eigendom van de aanbieder; warmtebedrijf Warm Heeg BV. Je kunt dus geen eigen energiebedrijf kiezen, zoals bij gas en stroom wel het geval is. Om consumenten te beschermen tegen te hoge kosten, legt de ACM jaarlijks een maximumtarief vast voor warmte via een warmtenet.

Het klopt dus dat Warm Heeg straks de enige partij is in het dorp die een Warmtenet heeft en warmte levert. Dit kan niet anders bij een warmtenet, dit zou ook zo zijn bij een commerciële warmteleverancier. Dit is juist de reden waarom de energiecoöperatie met het project Warm Heeg is gestart. Zo blijft het initiatief van het dorp en kan het dorp zorgen voor zo gunstig mogelijke tarieven. De zeggenschap over de tarieven gaat via de Coöperatie Warm Heeg. Alle klanten van Warm Heeg worden hier lid van zodra het warmtenet is aangelegd.

U kunt altijd uw contract met Warm Heeg opzeggen. In dat geval moeten u voor uw eigen warmtevoorziening zorgen, bijvoorbeeld door een individuele warmtepomp te installeren.
Uw huis moet dan echt goed geïsoleerd zijn. Voor veel bewoners betekent dat hoge kosten voor isolatiemaatregelen. Bij Warm Heeg is dat niet nodig omdat het warmtenet 70 graden warmte levert.

24. Gaat warmtebedrijf Warm Heeg winst maken?

Warmtebedrijf Warm Heeg heeft geen winstoogmerk. Wel is het belangrijk dat warmtebedrijf Warm Heeg financieel gezond is. Als wij op een goede manier ons warmtebedrijf runnen, zijn klanten verzekerd van een stabiele warmtelevering. Dit alles betekent dat we niet meer in rekening brengen dan we voor een gezonde bedrijfsvoering nodig hebben. En als achteraf blijkt dat onze warmteprijs hoger was dan we nodig hadden, dan geven we wat we te veel ontvangen hebben terug de klanten van het warmtebedrijf. Hoe we dat doen, regelen we in een teruggavereglement.

25. Is de warmtelevering bij warmtebedrijf Warm Heeg op lange termijn in goede handen?

Ja, voor de levering van warmte maakt warmtebedrijf Warm Heeg gebruik van de diensten van Kelvin uit ‘ ‘s-Hertogenbosch. Kelvin is een van de vijfentwintig warmteleveranciers in Nederland die een vergunning hebben van de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Kelvin heeft veel kennis en deskundigheid op het gebied van coöperatieve duurzame energie. Kelvin houdt zich alleen bezig met het realiseren en exploiteren van warmteprojecten en heeft op meerdere plekken in Nederland een warmtenet in beheer. Zo maken inwoners van wijken in Arnhem, Houten en Geleen al gebruik van de warmte van Kelvin.

26. Kan warmtebedrijf Warm Heeg failliet gaan?

Ja, warmtebedrijf Warm Heeg kan failliet gaan, net als elk ander(energie)bedrijf. Als dat gebeurt, dan hoeven klanten zich geen zorgen te maken: er blijft warmte geleverd worden. In de Warmtewet is namelijk geregeld dat een andere warmteleverancier de warmtelevering overneemt binnen de maximumtarieven van de ACM. Omdat u bij Warm Heeg minder dan deze maxima betaalt, kunnen de prijzen dus wel iets stijgen. Ook de teruggaveregeling kan op dat moment vervallen.

We doen er natuurlijk alles aan om gezond te blijven door zoveel mogelijk risico’s weg te nemen. Stel dat we onverhoopt toch failliet gaan, dan komt er een nieuwe organisatie. Er zullen dan ook nieuwe afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld inspraak vanuit de coöperatie en de gemeente. Het Rijk zorgt via de Warmtewet dat klanten worden beschermd.

27. Ik huur een woning. Word ik dan lid van de coöperatie of mijn verhuurder?

Dat ligt eraan of de huur in- of exclusief energie is. Als de huur inclusief energie is, dan sluit de verhuurder de leveringsovereenkomst met warmtebedrijf Warm Heeg af en wordt hij/zij lid van de coöperatie. Als de huur exclusief energie is – en u dus nu zelf een gascontract hebt – sluit u zelf een leveringsovereenkomst af met warmtebedrijf Warm Heeg en wordt u lid van de coöperatie.

Veelgestelde vragen - Warmteprijs:
28. Hoe weet ik wat de warmte mij gaat kosten?

Op de website staat een rekentool. Hiermee kan u op basis van uw huidige gasverbruik uitrekenen wat u voor warmte zou betalen als u nu al op het warmtenet zou zijn aangesloten.

29. Hoe wordt de warmteprijs bepaald?

Voor alle onderdelen van de warmteprijs stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan het eind van elk jaar een maximumtarief vast voor het jaar erop. Warmteleveranciers mogen niet meer vragen, wel minder.

Net als bij gas en elektriciteit hanteert Warm Heeg variabele en vaste tarieven. Het variabele tarief stellen we zo laag mogelijk vast, maar precies hoog genoeg om als gezond bedrijf aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Dit noemt men ook wel kostprijs-plus methode. Voor de andere (vaste) tarieven volgen we de maximale tarieven die ACM jaarlijks vast stelt op basis van de gemiddelde gastarieven in Nederland. Daarop geven we jaarlijks een korting van € 150,- voor vaste bewoners en € 30,- voor bewoners in een tweede woning.

Voor het meettarief en de huur van de afleverset rekent warmtebedrijf Warm Heeg elk jaar het maximumtarief van de ACM.

30. Hoe betaal ik voor mijn warmte?

Elke maand betaal je een voorschotbedrag. Aan het eind van elk jaar kijken we wat je werkelijk hebt verbruikt. Heb je minder gigajoules verbruikt, dan krijg je geld terug. Heb je meer gigajoules verbruikt, dan betaal je bij. Dat gaat precies zoals je nu gewend bent met je huidige energieleverancier.

31. Hoe bepaalt warmtebedrijf Warm Heeg het voorschotbedrag?

Voor het bepalen van uw voorschotbedrag in het eerste jaar dat u warmte afneemt, rekenen we uw huidige gasverbruik om in gigajoules. In elk volgende jaar bepalen we het voorschotbedrag op basis van het warmteverbruik in het jaar daarvoor.

32. Hoelang geldt de warmteprijs?

De warmteprijs geldt voor één jaar. De warmteprijs wordt aan het begin van elk jaar vastgesteld.

33. Kan ik de warmteprijs voor langere tijd vastzetten?

Nee, dat kan niet. Warmtebedrijf Warm Heeg BV stelt de warmteprijs aan het einde van elk jaar vast voor het jaar erop. De tarieven mogen nooit hoger zijn dan de maximumtarieven van de ACM. Die gelden ook voor één jaar.

34. Is aansluiting op het warmtenet kosteloos?

Wanneer u een eigen woning heeft en daar zelf in woont kost uw aansluiting per saldo nog steeds 0 euro. Dat komt omdat de subsidie die u krijgt even hoog is als de aansluitkosten voor Warm Heeg met de korting van 1000 euro. Dat was in 2023 zo, dat is in 2024 zo en dat zal ook zo zijn in de komende jaren totdat de aansluiting is gerealiseerd. Wanneer het zover is en u daar prijs op stelt kan Warm Heeg u helpen bij het aanvragen van de subsidie.

Voor tweede woningen is op dit moment nog geen passende subsidie beschikbaar. Als die er in de komende jaren niet komt, is de aansluiting voor tweede woningen niet ’gratis’.

35. Hoe gaat de warmteprijs zich in de toekomst ontwikkelen?

Dat weten we niet. Net zoals we niet weten hoe de gasprijs en de elektriciteitsprijs zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Voor het opwekken van warmte is vooral elektriciteit nodig. De warmteprijs zal dus vooral meebewegen met de elektriciteitsprijs. Warm Heeg onderzoekt de mogelijkheden om zelf elektriciteit op te wekken, zodat we ook die kosten in eigen hand hebben.

36. Wanneer krijg ik geld terug?

Aan het eind van elk jaar kijken we wat u werkelijk heeft verbruikt. Heeft u minder gigajoules verbruikt, dan krijgt u geld terug. Heeft u meer gigajoules verbruikt, dan moet u bijbetalen. Dat gaat precies zoals u nu gewend bent met uw huidige energieleverancier.

Daarnaast kunt u geld terugkrijgen als na afloop van een kalenderjaar blijkt dat we minder kosten voor onze bedrijfsvoering hebben gemaakt dan we hadden begroot. Hoe we dat doen, regelen we in een teruggavereglement.

37. Wat is een gigajoules en hoe kun je kubieke meters omrekenen naar gigajoules?

Gigajoules is een eenheid waarin energie van warmte wordt uitgedrukt. 1 gigajoules warmte is gelijk aan 32,7 kubieke meter gas. Bron: acm

Veelgestelde vragen - Storingen:
38. Kan de warmte uitvallen?

Ja, ook de warmte kan uitvallen. Net zoals de elektriciteit kan uitvallen en er onderbrekingen in de gastoevoer kunnen zijn. Gelukkig komt het zelden voor. Mocht het toch een keer voorkomen, dan kunt u gebruik maken van onze gratis storingsdienst. De storingsdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en zorgt ervoor dat u er zo snel mogelijk weer warm bij zit.

39. Wat gebeurt er als mijn afleverset kapot is?

Als de afleverset kapot is, belt u met onze storingsdienst. De afleverset wordt zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen. Kosten voor reparatie en onderhoud zijn voor rekening van warmtebedrijf Warm Heeg.

40. Is er een 24-uurs storingsdienst?

Wanneer het warmtenet is aangelegd en er warmte wordt geleverd, is er een storingsdienst ingericht. Die is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Veelgestelde vragen - Klant worden:
41. Vanaf wanneer kan ik klant worden?

Klant worden kan al vanaf maandag 22 mei 2023. In die week zijn bij alle huizen, die kunnen worden aangesloten, een brochure bezorgd met alle benodigde informatie. Vanaf die dag is ook het klantportaal online waarop alle beschikbare informatie staat om klant te worden.

42. Hoe kan ik klant worden?

Dat kan via de Warm Heeg klantentool/het klantportaal. Daar beantwoordt u een aantal vragen. Op basis van de antwoorden, stellen we een persoonlijke aansluitovereenkomst en/of een leveringsovereenkomst op. Na het invullen van de vragen in de klantentool, kan de overeenkomst(en) digitaal ondertekend worden. U kunt ze ook eerst printen en dan op papier ondertekenen.

43. Waar vind ik het klantportaal?

U vindt het klantportaal van Warm Heeg hier.

44. Ik loop vast in de klantentool/het klantportaal. Wat nu?

Kom langs

Iedereen kan hulp krijgen bij overstappen of vragen stellen aan het team van Warm Heeg. U kunt ook op afspraak terecht in het tijdelijke Warm Heeg campagnekantoor. Dit is in de oude Terpstra bakkerij, aan de Harinxmastrjitte 46 in Heeg.

Overstapservice

Wilt u hulp bij het berekenen van uw maandlasten of bij het invullen van het contract? Kom naar het spreekuur of vraag ons om langs te komen.

Bel ons

Van maandag t/m vrijdag tussen half 9 's morgens en 5 uur 's middags zijn we te bereiken op telefoonnummer 06 81594126. Bel of app ons gerust met vragen over isolatie, subsidie of voor het maken van een afspraak voor een warmtescan of een bezoek aan de modelwoning.

Advies op maat

Sjoerd en Rob komen graag langs om te kijken of er in uw woning aanpassingen nodig zijn voor het warmtenet. Ook kijken zij nog eens extra naar uw officiële energielabel. Een afspraak maken kan per telefoon (06 81594126) of via onze website.

45. Ik ben verhuurder. Kan ik de klantentool gebruiken?

Ja, als verhuurder kunt u een aansluitovereenkomst afsluiten via de tool op de website. Voor de periode dat de woning niet verhuurd is sluit de verhuurder ook een leveringsovereenkomst af. Informeer de huurder over uw wens om over te stappen.

46. Moet ik nu (al) beslissen of ik overstap naar Warm Heeg?

U kunt nog gebruik maken van ons aanbod om uw woning kostenneutraal aan te sluiten. U kunt op elk moment beslissen om wel of niet mee te doen met het warmtenet. U kunt ook later nog overstappen, maar alleen als 75% van Heeg klant wordt, kan het warmtenet aangelegd worden.

Als we niet genoeg klanten hebben, gaat het warmtenet mogelijk niet door en zal iedereen zelf zijn overstap naar gasloze energievoorziening moeten regelen. We hebben één kans op een collectieve oplossing. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zo spoedig mogelijk beslissen of ze mee willen doen met Warm Heeg.

47. Ik heb een vraag. Waar kan ik terecht?

Kom langs

Iedereen kan hulp krijgen bij overstappen of vragen stellen aan het team van Warm Heeg. U kunt ook op afspraak terecht in het tijdelijke Warm Heeg campagnekantoor. Dit is in de oude Terpstra bakkerij, aan de Harinxmastrjitte 46 in Heeg.

Overstapservice

Wilt u hulp bij het berekenen van uw maandlasten of bij het invullen van het contract? Kom naar het spreekuur of vraag ons om langs te komen.

Bel ons

Van maandag t/m vrijdag tussen half 9 's morgens en 5 uur 's middags zijn we te bereiken op telefoonnummer 06 81594126. Bel of app ons gerust met vragen over isolatie, subsidie of voor het maken van een afspraak voor een warmtescan of een bezoek aan de modelwoning.

Advies op maat

Sjoerd en Rob komen graag langs om te kijken of er in uw woning aanpassingen nodig zijn voor het warmtenet. Ook kijken zij nog eens extra naar uw officiële energielabel. Een afspraak maken kan per telefoon (06 81594126) of via onze website.

Veelgestelde vragen - Overstappen op het warmtenet:
48. Wat merk ik van de overstap?

Tussen 2024 en 2026 wordt het ondergrondse leidingnetwerk aangelegd. Daarvoor wordt de straat opengebroken. We graven een sleuf om een leiding vanaf het leidingnetwerk naar de gevel van uw huis aan te brengen. We maken de grond weer netjes dicht en leggen eventuele bestrating terug.

De aansluitleiding en de afleverset samen noemen we de huisaansluiting. De afleverset komt bij voorkeur te hangen op of in de buurt van de plek waar nu de cv-ketel hangt. Dit kan in de kelder, op de begane grond of op een bovenverdieping zijn. Voor de aansluiting vanaf het warmtenet wordt de kortste route gevolgd. Als de huidige cv-ketel op een bovenverdieping staat, wordt er een donkergrijze buis met leidingen langs de gevel geplaatst. Deze buis heeft ongeveer dezelfde diameter als een regenpijp.

Op de dag dat uw woning op het warmtenet wordt aangesloten en u voor het eerst warmte krijgt geleverd, wordt de cv-ketel vervangen door de afleverset. De afleverset wordt met een buis verbonden met het leidingen netwerk. Dit is één dag werk. We sluiten uw woning in de (na)zomer van 2026 aan, als de verwarming nog niet aan staat. U zit dus niet in de kou op de dag dat u overgaat op warmte. U heeft die dag alleen geen warm water.

49. Wat gebeurt er met mijn gasmeter?

De gasmeter wordt door Liander afgesloten. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De gasmeter kan pas worden afgesloten nadat de afleverset in bedrijf is gesteld en u helemaal geen gas meer gebruikt.

50. Zijn er extra leidingen nodig?

Hangt de cv-ketel (en straks de afleverset) beneden, dan komt de buis onder de grond het huis binnen.

Hangt de cv-ketel (en straks je afleverset) boven, dan wordt een donkergrijze buis (diameter van een regenpijp) langs de gevel van het huis geplaatst en gaat hij op de verdieping waar de ketel/afleverset hangt het huis binnen.

Voor de aanleg van het warmtenet voert warmtebedrijf Warm Heeg een opname uit van elke woning. Tijdens de opname wordt de meest praktische route van de buis vanaf de ondergrondse warmteleiding naar de afleverset vastgesteld. Deze route wordt met u persoonlijk afgestemd en schriftelijk vastgelegd.

51. Maakt het uit of ik vloerverwarming heb?

Nee, dat maakt niet uit. Zowel woningen met radiatoren als woningen met vloerverwarming kunnen op het warmtenet aangesloten worden.

52. Hoe kan ik overstappen?

Op de website staat een klantentool. Daarmee regelt u dat uw woning wordt aangesloten op het warmtenet en u warmte gaat afnemen van warmtebedrijf Warm Heeg BV. Heeft u vragen over de tool of gelden er voor uw woning bijzondere omstandigheden, neem dan contact met ons op via secretariaat@warmheeg.nl of 06 81594126.

Of kom langs in het Warm Heeg campagnekantoor in de Harinxmastraat 46 in Heeg, tijdens de actuele openingstijden.

53. Wat gebeurt er als ik niet overstap op het warmtenet?

Als u niet overstapt op het warmtenet, blijft bij u alles zoals het is. Uw huis wordt nog steeds verwarmd via aardgas. Wel zult u straks zelf een oplossing moeten vinden voor de overstap van gas op een duurzame energiebron. Op termijn moeten we immers allemaal van het aardgas af. Die overstap zult u dan helemaal zelf moeten betalen. U kunt op een later moment alsnog op het warmtenet van Warm Heeg worden aangesloten. De aansluitkosten kunnen dan oplopen tot het wettelijk maximum van de ACM. In 2023 was dat € 5.337,00.

54. Wie betaalt de boete als ik mijn huidige gascontract vroegtijdig opzeg?

Deze boete moet u zelf betalen. Het duurt nog even voordat het warmtenet er ligt en uw huis wordt aangesloten. Als uw huidige gascontract binnenkort afloopt, adviseren we u om een contract met een looptijd tot uiterlijk zomer 2026 af te sluiten. Op die manier voorkomt u een hoge boete.

Veelgestelde vragen - Kosten:
55. Wat kost een huisaansluiting?

We sluiten uw woning kosteloos aan als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

1.     U wordt uiterlijk in de zomer van 2024 klant van warmtebedrijf Warm Heeg BV;

2.     U kookt elektrisch of gaat elektrisch koken;

3.     U vraagt de ISDE-subsidie aan;

4.     De woning is uw hoofdwoning.

Voldoet u niet aan deze 4 voorwaarden, dan kunnen de aansluitkosten oplopen tot € 5.337,00.

Voor huurders gelden geen huisaansluitingskosten. Deze zijn voor de verhuurder.

56. Moet mijn woning eerst worden geïsoleerd?

Uit de al eerder gehouden isolatiescans (van Rob en Sjoerd) blijkt dat 80% van de woningen zonder ingrijpende aanpassingen kan worden aangesloten. Voor slecht geïsoleerde huizen is op het moment een warmtenet de enige manier om gasloos te worden. Individuele warmtepompen kunnen een temperatuur van 45 tot 55 graden leveren en dit is in de winter niet genoeg voor deze huizen. Het warmtenet kan in de winter het water tot wel 85 graden verwarmen.

Veelgestelde vragen - Inductie koken:
57. Ik kook nu op gas. Hoe stap ik over op elektrisch koken?

U heeft een inductiekookplaat nodig. Het kan zijn dat de meterkast moet worden verzwaard en dat er één of twee extra kookgroepen in de meterkast moeten worden geplaatst. Vanaf de meterkast wordt er een leiding naar de keuken getrokken. Het kan zijn dat één of meer pannen vervangen moeten worden.

Elkien zorgt ervoor dat in de loop van 2024 en 2025 alle woningen van Elkien geschikt gemaakt worden voor aansluiting van een elektrisch kooktoestel. Elkien faciliteert het elektrisch koken door het beschikbaar stellen van een inductiekookplaat ter waarde van € 600,00 (inclusief BTW).

58. Wat kost overstappen op elektrisch koken?

De hoogte van de kosten hangt af van de kookplaat die u uitkiest. Houd rekening met een bedrag tussen € 500,- en € 2.000,-. Is het lastig om deze investering te doen, kom dan langs in het Warm Heeg kantoor voor advies. Of lees deze uitleg van MilieuCentraal.

59. Waarom vragen we u om de woning gasloos te maken?

Om de warmteaansluiting kosteloos te kunnen aanbieden, moet u als woningeigenaar aan een aantal voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat we u vragen om een ISDE-subsidie aan te vragen (of een SAH-subsidie als je in een VvE woont waarin woningen verhuurd worden of verhuurder bent). De subsidie wordt alleen toegekend als uw woning gasloos is.

Veelgestelde vragen - Gaskachels en boilers:
60. Ik verwarm mijn huis met gaskachels. Kan ik daarmee aangesloten worden op het warmtenet?

Nee, dat kan helaas niet. U zult eerst centrale verwarming in uw woning moeten laten aanleggen. Daarna kan uw woning worden aangesloten op het warmtenet. U hoeft geen nieuwe cv-ketel aan te schaffen. U kunt tijdelijk een cv-ketel te huren. Neem contact op met Warm Heeg voor advies.

61. Ik verwarm mijn water met een geiser. Kan ik die blijven gebruiken?

Nee, een geiser werkt op aardgas en kan niet samenwerken met de afleverset.

62. Ik wil graag overstappen op het warmtenet, maar zie tegen de investeringen op. Kan ik ergens terecht?

Warm Heeg kan helpen met advies en zoeken van subsidie. Bel of mail ons (06 81594126 en secretariaat@warmheeg.nl) of kom langs op afspraak in het Warm Heeg kantoor in de Harinxmastraat 46 in Heeg.

Veelgestelde vragen - Aansluit- en leveringsovereenkomst:
63. Wat is een aansluitovereenkomst?

In de aansluitovereenkomst wordt geregeld dat een woning op het warmtenet wordt aangesloten. Deze overeenkomst wordt afgesloten met woningeigenaren en verhuurders.

64. Wat is een leveringsovereenkomst?

In de leveringsovereenkomst staan alle afspraken tussen u en warmtebedrijf Warm Heeg over de levering van de warmte. Deze overeenkomst wordt afgesloten met alle klanten die warmte afnemen van Warm Heeg (woningeigenaren, huurders en verhuurders).

65. Kan ik later naar een andere warmteleverancier overstappen?

Nee, dat kan niet. Het warmtenet is eigendom van warmtebedrijf Warm Heeg. Dat betekent dat alleen warmtebedrijf Warm Heeg warmte levert aan uw woning.

66. Ik ben huurder. Wie sluit de aansluit- en leveringsovereenkomst af?

De woningeigenaar, dat wil zeggen de verhuurder, sluit de aansluitovereenkomst af. Als u huurt inclusief energie, sluit de verhuurder ook de leveringsovereenkomst af. Als u huurt exclusief energie, sluit u zelf de leveringsovereenkomst af. Neem contact op met uw verhuurder als u hier vragen over heeft.

Veelgestelde vragen - Overige vragen:
67. Zijn er al genoeg klanten?

Nee nog niet! Het klopt dat het aantal deelnemers nog moet groeien om straks een gezond warmtebedrijf te hebben. Warm Heeg en de gemeente hebben er vertrouwen in dat het aantal deelnemers zal toenemen als straks het warmtenet wordt aangelegd. In Denemarken hebben ze die ervaring al ruim 50 jaar. Daarom gaan we toch door. De gemeente staat garant voor het risico. Als de deelname toch tegenvalt draaien de klanten van Warm Heeg niet voor de kosten op.

68. Waarom zijn de kosten voor opzegging zo hoog?

Het klopt dat het tarief voor opzeggen van het contract behoorlijk hoog is. Maar dat is niet voor niets. Het kost duizenden euro’s om een huisaansluiting te realiseren. Wanneer een contract is opgezegd moeten die kosten worden gecompenseerd. Het zou niet eerlijk zijn om andere klanten daarvoor op te laten draaien.

69. Waarom is er negatief nieuws over warmtenetten in de media?

Helaas zijn er momenteel bijna dagelijks negatieve berichten over warmtenetten elders in het land. Dit gaat bijna altijd over warmtenetten waar commerciële warmtebedrijven bij betrokken zijn. In Heeg hebben we een coöperatief project, voor en door het dorp. Ook in Heeg kost het aanleggen van een warmtenet heel veel geld, maar we hebben als dorp 10 miljoen subsidie en geen winstoogmerk. Verder doen we er alles aan om de tarieven zo laag mogelijk te houden, ook in de toekomst. Als straks bijna zeker de gasprijzen gaan stijgen of we verplicht van het aardgas af moeten zijn we daar als dorp goed op voorbereid.

Wy dogge it mei inoar

De Hegemer Mar ligt er altijd en altijd weer anders. Dan weer is ze glinsterend kalm, dan weer stuivend grijs met witte koppen, dan weer krakend zwart bevroren. Ze laat ons schaatsen en geeft ons paling en snoekbaars. We nemen er soms een verfrissende duik, sluiten er het timmerdorp af met een groot kampvuur of voeren er een opera op. Onze kinderen leren er zeilen en eten soep op het Knine-eilân.

Zeldzame watervleermuizen, smienten, kuifeenden, otterpaartjes, drekracers, tjotterzeilers en toeristen weten Heeg allemaal te vinden vanwege de mar. En binnenkort — als alles volgens plan gaat — verwarmt het meer ook onze huizen.

In 2017 bouwden WSH-vrijwilligers het Sylhûs aan de rand van het meer en besloten het te verwarmen met de warmte van het water. Ze introduceerden aquathermie in Heeg. De energie-coöperatie ging aan de slag met het idee en maakte samen met gemeente, provincie en waterschap een plan om Heeg aardgasvrij te maken met een warmtenet.

Na veel intensieve steun en samenwerking is er nu Warmtebedrijf Warm Heeg. Klant worden van het warmtenet is vrijwillig. In onze brochure leggen we u uit wat het warmtenet is, welke voordelen het warmtenet voor u heeft, met welke kosten u te maken kunt krijgen en waarom het belangrijk is om nog deze winter te laten weten of u meedoet.