29. Hoe wordt de warmteprijs bepaald?

Voor alle onderdelen van de warmteprijs stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan het eind van elk jaar een maximumtarief vast voor het jaar erop. Warmteleveranciers mogen niet meer vragen, wel minder.

Net als bij gas en elektriciteit hanteert Warm Heeg variabele en vaste tarieven. Het variabele tarief stellen we zo laag mogelijk vast, maar precies hoog genoeg om als gezond bedrijf aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Voor de andere (vaste) tarieven volgen we de maximale tarieven die ACM jaarlijks vast stelt op basis van de gemiddelde gastarieven in Nederland. Daarop geven we jaarlijks een korting van € 150,- voor vaste bewoners en € 30,- voor bewoners in een tweede woning.

Voor het meettarief en de huur van de afleverset rekent warmtebedrijf Warm Heeg elk jaar het maximumtarief van de ACM.