35. Hoe gaat de warmteprijs zich in de toekomst ontwikkelen?

Dat weten we niet. Net zoals we niet weten hoe de gasprijs en de elektriciteitsprijs zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Voor het opwekken van warmte is vooral elektriciteit nodig. De warmteprijs zal dus vooral meebewegen met de elektriciteitsprijs. Warm Heeg onderzoekt de mogelijkheden om zelf elektriciteit op te wekken, zodat we ook die kosten in eigen hand hebben.