36. Wanneer krijg ik geld terug?

Aan het eind van elk jaar kijken we wat u werkelijk heeft verbruikt. Heeft u minder gigajoules verbruikt, dan krijgt u geld terug. Heeft u meer gigajoules verbruikt, dan moet u bijbetalen. Dat gaat precies zoals u nu gewend bent met uw huidige energieleverancier.

Daarnaast kunt u geld terugkrijgen als na afloop van een kalenderjaar blijkt dat we minder kosten voor onze bedrijfsvoering hebben gemaakt dan we hadden begroot. Hoe we dat doen, regelen we in een teruggavereglement.