37. Wat is een gigajoules en hoe kun je kubieke meters omrekenen naar gigajoules?

Gigajoules is een eenheid waarin energie van warmte wordt uitgedrukt. 1 gigajoules warmte is gelijk aan 32,7 kubieke meter gas. Bron: acm