53. Wat gebeurt er als ik niet overstap op het warmtenet?

Als u niet overstapt op het warmtenet, blijft bij u alles zoals het is. Uw huis wordt nog steeds verwarmd via aardgas. Wel zult u straks zelf een oplossing moeten vinden voor de overstap van gas op een duurzame energiebron. Op termijn moeten we immers allemaal van het aardgas af. Die overstap zult u dan helemaal zelf moeten betalen. U kunt op een later moment alsnog op het warmtenet van Warm Heeg worden aangesloten. De aansluitkosten kunnen dan oplopen tot het wettelijk maximum van de ACM. In 2023 was dat € 5.337,00.