6. Wie betaalt de aanleg van het warmtenet?

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft van de rijksoverheid een bijdrage gekregen voor het aardgasvrij maken van Heeg. Deze bijdrage heet de PAW-bijdrage (Programma Aardgasvrije Wijken). Daarnaast krijgt Warm Heeg naar alle waarschijnlijkheid nog een NWN subsidie (Nieuwe Warmte NU) van de overheid. De totale subsidie bedraagt dan € 9,5 miljoen. Dat is veel geld, maar helaas nog niet genoeg om het warmtenet aan te leggen. Voor het bedrag dat dan nog overblijft, sluit warmtebedrijf Warm Heeg een lening af.