9. Hoe weet ik zeker dat de gegevens die warmtebedrijf Warm Heeg op afstand uitleest veilig worden opgeslagen?

We houden ons aan de regels die staan vermeld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Op die manier voorkomen we dat gegevens in handen van derden komen, zonder dat daar toestemming voor is gegeven.